Centrale Raad van Beroep, 06-12-2016 / 15/7675 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:4658
Datum06-12-2016
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering bijstand. Op bankrekening bijgeschreven bedragen. Deelbestemming van leningen met betrekking tot de kosten waarin de bijstand beoogt te voorzien. Vrijelijk over kunnen beschikken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 06-12-2016
USZ 2017/15
Geldstortingen, Inkomen, Doelbestemming, Kosten verhuizing, Vrijelijk beschikken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:455 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2580 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:818