Centrale Raad van Beroep, 29-12-2016 / 16/1079 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:5106
Datum29-12-2016
InhoudsindicatieGeen schadevergoeding wegens schending van de zorgplicht. Appellant heeft aangetoond dat hij als werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Appellant is niet aansprakelijk voor schade van betrokkene. De Raad wijst, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, het verzoek om schadevergoeding af. De rechtbank heeft niet onderkend de verzoekschriftprocedure als geregeld in titel 8.4 van de Awb van toepassing op het verzoek van betrokkene om de schade te vergoeden die hij meent te hebben geleden en nog te zullen lijden als gevolg van het hem op overkomen ongeval wegens schending van de zorgplicht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-12-2016
JB 2017/46
Schending zorgplicht, Schade, Verzoekschriftprocedure.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-12-2016
TAR 2017/45
Verzoekschriftprocedure als bedoeld in titel 8:4 Awb; geen schending zorgplicht
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-12-2016 (met noot)
A.A.M. Elzakkers
AB 2017/151
Toepassingsbereik titel 8:4 Awb bij schending zorgplicht in het ambtenarenrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:98 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:852 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2797
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2269
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3010
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2003
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2018:4082
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:1008
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:17
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:3387