Centrale Raad van Beroep, 18-07-2017 / 16/5429 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:2484
Datum18-07-2017
InhoudsindicatieBijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind; beschikking rechtbank volstaat voor beoordeling noodzaak kosten nu daarin tevens ligt besloten dat deze voorziening het meest passend en adequaat is. Het college is niet bevoegd tot buitenbehandelingstelling aanvraag ondanks dat verzoekschrift en plan van aanpak bewind niet zijn overgelegd. Geen anticipatie op mogelijk wenselijke wetgeving.
Recht.nl artikelGemeente mag plan van aanpak eisen bij aanvraag bijzondere bijstand (13-08-2019)
Gemeenten mogen bij een aanvraag voor bijzondere bijstand bij schuldenbewind aanvullende informatie over een plan van aanpak eisen voordat zij een aanvraag in behandeling nemen. De uitspraak is opvallend omdat de CRvB daarmee een streep zet door een eerdere eigen uitspraak.
> Eisen extra info bij aanvraag bijzondere bijstand mag (Binnenlandsbestuur.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2001:AD3836 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO4439 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2610
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4243