Centrale Raad van Beroep, 03-10-2017 / 15/8278 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3441
Datum03-10-2017
InhoudsindicatieIntrekken en terugvorderen. Verzwegen gezamenlijke huishouding. Onweerlegbaar rechtsvermoeden. Onderzoeksmethode: waarnemingen gedurende korte periode vanaf de openbare weg. Geen inbreuk op art. 8 EVRM. Cognitieve beperkingen betrokkene niet zodanig dat zij niet gehouden kan worden aan afgelegde verklaring. Resultaten onderzoek geven slechts voldoende feitelijke grondslag voor gedeelte van periode in geding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU3307 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2644 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:62