Centrale Raad van Beroep, 16-11-2017 / 16/3680 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:3988
Datum16-11-2017
InhoudsindicatieVerzoek om aanpassing van tegemoetkoming dagelijkse reiskosten tussen woonadres en plaats van tewerkstelling. Sinds 2008 is er een verschil in lengte tussen heen- en terugreis op de snelste route. Wat de vr de aanvraag van 22 juni 2015 gelegen periode betreft, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn vermeld in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Duuraanspraak. De door de korpschef voorgestane wijze van berekenen van de reisafstand in een geval als het onderhavige, waarin de afstanden van de beide trajecten verschillend zijn, is in strijd met het Brvvp. Toepassing van de Uitvoeringsinstructie Brvvp, waarin de berekeningswijze is neergelegd, mag er niet toe leiden dat ten nadele van appellant wordt afgeweken van de algemeen verbindende voorschriften van het Brvvp. Opdracht aan korpschef om een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4872 ★★★★★