Centrale Raad van Beroep, 02-02-2017 / 15/8423 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:400
Datum02-02-2017
InhoudsindicatieMet college wordt rechtbank niet gevolgd in haar verwijzing naar en toepassing van uitspraak van 14 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1277. Met college van oordeel dat ten tijde van het ontslagbesluit sprake was van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding, dat van college in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsrelatie met betrokkene nog langer voort te zetten. College heeft mogelijk onduidelijkheid geschapen maar daarin bestaat geen aanleiding om zijn aandeel in de impasse groter te achten dan dat van betrokkene.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-02-2017
TAR 2017/65
Ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1277 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2442 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC1746 ★★