Centrale Raad van Beroep, 29-12-2017 / 16/2703 AOW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:4469
Datum29-12-2017
InhoudsindicatieGrensoverschrijdende werknemers. Sociale zekerheid. Aanwijsregels Verordening 883/2004, artikel 13 lid 1 en Rijnvarenden-overeenkomst, artikel 4. Verzekeringsplicht van in Nederland wonende Rijnvarenden in dienst bij een statutair te Cyprus gevestigd bedrijf. Toepasselijke nationale wetgeving bij plegen te werken in twee of meer EU-lidstaten. Bewijslastverdeling. Toelaatbaarheid beredeneerde vermoedens. Procedurele en materieelrechtelijke aspecten. Toetsing aan zetelvereiste. Wat wordt verstaan onder een substantieel gedeelte van de werkzaamheden? Bewijskracht A1-verklaringen. Gemeenschapstrouw.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-12-2017
USZ 2018/59
Rijnvarenden, Voorlopige vaststelling toepasselijke wetgeving.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 29-12-2017
RSV 2018/24
Verzekeringsplicht Rijnvarenden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1421 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1425 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1424
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1423
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:1422
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:852 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:1745 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:3983 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2285 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:5939
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:582
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2797
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:3574
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2235
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2019:3397
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:1359
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3139
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3138
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2532
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2482
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2481
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2480
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:2310
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:2936
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2019:1780
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2817
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:2026
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:1091
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3349
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3140
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2236
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:401