Centrale Raad van Beroep, 02-03-2017 / 16/2209 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2017:889
Datum02-03-2017
InhoudsindicatieOngeschiktheidsontslag. De Raad acht van belang dat appellant bij herhaling grensoverschrijdend gedrag heeft getoond bij een jonge vrouw met meervoudige psychische problematiek, die zich in de hulpverleningsrelatie met appellant in een afhankelijke positie bevond. Verbeterkans. Uitzonderlijke situatie. Appellant had de onaanvaardbaarheid van zijn onprofessionele en grensoverschrijdende gedrag en de schade voor het aanzien van en het vertrouwen in de politie moeten en kunnen beseffen.
Recht.nl artikelMoeten overheidswerkgevers altijd een verbeterkans bieden bij disfunctioneren? (05-02-2018)
Wanneer een medewerker niet goed functioneert, wordt van een overheidswerkgever verwacht dat hij met de medewerker bespreekt waaraan het functioneren schort en aangeeft op welke wijze de medewerker zijn functie wél dient te vervullen. Het is de vraag of een overheidswerkgever onder alle omstandigheden een verbeterkans moet bieden. En hoe zit dit—met de normalisering van de ambtelijke rechtspositie in het vizier—in het arbeidsrecht? Een bespreking aan de hand van 7 zaken.
> Altijd een verbeterkans bij disfunctioneren? (Vijverbergjuristen.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-03-2017
TAR 2017/83
Ongeschiktheidsontslag
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1098 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU4285 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:33 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:1414