Centrale Raad van Beroep, 30-08-2018 / 17/7099 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2699
Datum30-08-2018
InhoudsindicatieHet ontslag op andere gronden: de Raad is met de rechtbank van oordeel dat er ten tijde van het ontslag, anders dan betrokkene betoogt, sprake was van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. College was bevoegd om betrokkene ontslag te verlenen. Verwijtbaarheid speelt geen rol. De door de rechtbank toegekende compensatie: sinds 2013 hanteert de Raad de zogenaamde CRvB-formule. De Raad volgt de rechtbank in haar oordeel dat sprake is van een overwegend aandeel van het college binnen de bandbreedte van 65 tot 80% en maakt haar overwegingen tot de zijne. Het aandeel ligt niet volledig bij het college nu betrokkene in de verstoring eveneens een aandeel heeft gehad. Artikel 30a.1, aanhef en onder 2, van de NRGA. Omdat geen aanspraak bestaat op een bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid, ziet de Raad, anders dan de rechtbank, aanleiding te bepalen dat in dit specifieke geval de compensatie in die zin dient te worden berekend dat het aantal dienstjaren niet door twee wordt gedeeld. De ontzegging van de toegang en de schorsing: naar het oordeel van de Raad woog het belang van het college bij het voorkomen van een verdere verstoring van de arbeidsverhouding zwaarder dan het belang van betrokkene bij het hervatten van zijn re-integratie, zodat het college heeft mogen overgaan tot de schorsing en de ontzegging van de toegang.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-08-2018
TAR 2019/10
Ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV0967 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2730 ★★