Centrale Raad van Beroep, 27-09-2018 / 18/2307 MAW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:2968
Datum27-09-2018
InhoudsindicatieVeiligheidsonderzoeken binnen de proeftijd. Verklaring (van geen bezwaar), VGB. Aanstellingseis, geen opleidingseis. Bijzondere situatie, waarin de regelgeving strikt genomen niet voorziet. Bij de aanstelling is in strijd gehandeld met artikel 5, derde lid, van het AMAR door, hangende het veiligheidsonderzoek al tot aanstelling over te gaan. Vervolgens situatie ten tijde van beslissing op het bezwaar tegen het ontslag. De Raad is met appellant van oordeel dat het geval van appellant zozeer lijkt op de situatie die geregeld wordt in artikel 45 van het AMAR, dat de staatssecretaris bij de ontslagverlening op de voet van dat artikel had moeten handelen. Waarborg. Niet in redelijkheid tot handhaving ontslagbesluit kunnen besluiten, besluit berustte niet op een juiste grondslag. Dienstverband van appellant herleeft van rechtswege met terugwerkende kracht tot ontslagdatum. Nadelige financiŽle gevolgen ontslagbesluit dienen ongedaan gemaakt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-09-2018
TAR 2019/20
Verklaring (van geen bezwaar)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★