Centrale Raad van Beroep, 08-10-2018 / 18/4138 WMO15-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3241
Datum08-10-2018
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting. Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd. Het college heeft ten onrechte niet bepaald wat de omvang van de verstrekte huishoudelijke ondersteuning is. In feite weet verzoeker door deze wijze van verstrekking van een maatwerkvoorziening tot op heden niet op hoeveel uur ondersteuning hij kan rekenen. Het college heeft niet inzichtelijk gemaakt dat met de in het leveringsplan genoemde activiteiten en frequentie een schoon en leefbaar huis kan worden gerealiseerd alsmede schone, draagbare en doelmatige kleding. Vernietiging bestreden besluit. De Raad bepaalt dat aan verzoeker gedurende 5,5 uur per week huishoudelijke ondersteuning wordt verstrekt.
Recht.nl artikelGemeenten moeten aan de bak na uitspraak inzake resultaatgericht indiceren Wmo (25-10-2018)
De onderhavige uitspraak over de Wet maatschappelijke ondersteuning heeft verstrekkende gevolgenŚniet alleen voor de manier waarop gemeenten in het sociaal domein indiceren, maar ook voor de manier waarop zij inkopen.
In het kader van de Wmo ontwikkelde een gemeente beleid waarbij inwoners niet langer een aantal uren huishoudelijke ondersteuning kregen, maar alleen een resultaat: in casu 'een schoon huis'. Vervolgens maakt de zorgaanbieder een leveringsplan. De rechtbank keurde deze werkwijze goed, maar de Centrale Raad van Beroep is het daar niet mee eens.
> Gemeenten moeten aan de bak na Wmo-uitspraak (Gemeente.nu)
> Resultaatsgericht indiceren onder de Wmo 2015 op losse schroeven (Wouter Koelewijn en Bastiaan Wallage, VBK.nl)
> Uitspraak CRvB doodsteek resultaatgericht indiceren (Binnenlandsbestuur.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018 (met noot)
M.F. Vermaat, I.M. Lunenburg
USZ 2018/354
Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, Onvoldoende geconcretiseerde aanspraken.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018
RSV 2018/236
Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2019/90
Huishoudelijke ondersteuning
TijdschriftartikelResultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 niet langer mogelijk? Een botsing tussen maatwerk en rechtszekerheid
W.I. Koelewijn, B. Wallage
Gst. 2019/37
In deze bijdrage gaan auteur in op een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep van 8 oktober 2018 die past in een reeks uitspraken waarin de kaders voor huishoudelijke ondersteuning nader zijn vormgegeven, met name waar het gaat om de mogelijkheden van resultaatgericht indiceren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018 (met noot)
Redactionele aantekening
Gst. 2019/38
Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 08-10-2018 (met noot)
R. Imkamp
GJ 2019/32
Wmo 2015, Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening, Kortsluiting, Huishoudelijke ondersteuning onvoldoende geconcretiseerd.
TijdschriftartikelResultaatgerichte indicaties vragen om resultaatgerichte rechtsbescherming
G. Boogaard
NJB 2019/530
In een recente uitspraak in het sociaal domein bood de Centrale Raad van Beroep niet alleen rechtscherming in het individuele geval, maar stelde de Raad meteen ook een uniforme landelijke standaard. Daarmee ging echter tevens een streep door wat goedwillende gemeenten hadden bedacht. De Centrale Raad had dit kunnen en moeten voorkomen door minder recentraliserend te motiveren en de lokale beleidsruimte meer te respecteren.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1402 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1403 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1491 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3633 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3611
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:982
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:8687
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:826
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:825
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:824
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:816
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:234
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5223
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2019:2962
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:676
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:7135
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6722
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:6654
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4940