Centrale Raad van Beroep, 01-11-2018 / 17/7679 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3450
Datum01-11-2018
InhoudsindicatieDe Raad zal veronderstellenderwijs uitgaan van de toedracht en de omstandigheden zoals die door appellant zijn geschetst, ondersteund door het viertal fotos - volgens appellant daags na het ongeval gemaakt - waarop de situatie ter plaatse te zien is, om vervolgens te bezien of van een schending van de op het college rustende zorgplicht gesproken kan worden. Dat het zicht minder goed was door de regen was eerder reden voor verhoogde dan voor verminderde oplettendheid. In de gegeven omstandigheden had het college niet hoeven te waarschuwen voor de kabel(haspel) en heeft het college ook overigens de op hem rustende zorgplicht niet geschonden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-11-2018
PS 2019/36
Geen schending zorgplicht Erasmus Universiteit Rotterdam vanwege val over losliggende kabelhaspel.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★