Centrale Raad van Beroep, 07-11-2018 / 17/347 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:3469
Datum07-11-2018
InhoudsindicatieNieuw toetsingskader voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. De CRvB komt met toepassing van het nieuwe toetsingskader waarmee alle feiten en omstandigheden in onderlinge samenhang zijn bezien, tot het oordeel dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden. De ernst van de gedraging, te weten het downloaden en bezitten van kinderporno, levert een dringende reden op. Daarbij heeft de werkgever betrokkene gelijk geschorst, omdat zij hem niet meer wilde terugzien op de werkvloer, en er zodoende van meet af aan geen twijfel over laten bestaan dat zij de gedraging zeer ernstig opnam. Dat de werkgever er (uiteindelijk) voor heeft gekozen om het dienstverband op een later moment te beŽindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, doet niet af aan de dringendheid van de reden. Het was begrijpelijk dat de werkgever behoedzaam en zorgvuldig heeft willen opereren. Betrokkene heeft ten onrechte een uitkering gekregen. De uitkering is echter al beŽindigd. Werkgever kan een verzoek tot schadevergoeding bij het UWV indienen.
Recht.nl artikelNieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid (08-11-2018)
De Centrale Raad van Beroep heeft een nieuw toetsingskader geformuleerd bij het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid. Deze benadering sluit aan op rechtspraak van de Hoge Raad en is in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat niet de ontslagroute die de werkgever heeft gekozen, maar de reden voor de werkloosheid bepalend is.
Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen de objectief dringende reden en de subjectief dringende reden voor zover daarmee wordt gedoeld op de voortvarendheid waarmee de werkgever bij de beŽindiging van het dienstverband heeft gehandeld.
> Nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid (Rechtspraak.nl)
> De CRvB introduceert nieuw toetsingskader voor verwijtbare werkloosheid (Dieuwertje Stolwijk, Erika Wies, Blogarbeidsrecht.nl)
> Gewijzigd toetsingskader verwijtbare werkloosheid WW (Sanne Dassen, Capra.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018 (met noot)
G.C. Boot
USZ 2018/341
Verwijtbaar werkloos worden, Nieuw beoordelingsskader, Dringende reden, Onverwijldheidseis speelt geen rol meer.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018
NJB 2018/2120
Verwijtbare werkloosheid
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018
RSV 2018/245
Nieuw toetsingskader voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 07-11-2018
RAR 2019/15
Nieuw toetsingskader voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare werkloosheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4436 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH2392 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4216