Centrale Raad van Beroep, 27-02-2018 / 16/4312 PW


ECLIECLI:NL:CRVB:2018:550
Datum27-02-2018
InhoudsindicatieGezamenlijke huishouding. Mede-terugvordering. Oordeel strafrechter. De bijstand wordt van appellant medeteruggevorderd omdat betrokkene in de woning van betrokkene een gezamenlijke huishouding voerde met appellant. Uit het onderzoek blijkt de gezamenlijke huishouding. Het oordeel van de strafrechter doet hieraan geen afbreuk.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-02-2018
NJB 2018/603
Gezamenlijke huishouding
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-02-2018
JB 2018/80
Medeterugvordering, Verzwegen gezamenlijke huishouding, Oordeel strafrechter.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV2512 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1459
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:2870