Centrale Raad van Beroep, 09-05-2019 / 18/2797 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:1655
Datum09-05-2019
InhoudsindicatieOntslag op andere gronden. Impasse. De Raad kan het college volgen in het oordeel dat door gebeurtenissen in kader van VWNW-traject er ten tijde van het ontslag in de tussen partijen bestaande arbeidsverhouding een impasse was ontstaan. Geen uitzicht meer op herstel van een vruchtbare voortzetting van de samenwerking, grondslag voor beŽindiging van de dienstbetrekking met toepassing van artikel 8:8 van de CAR/UWO. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet. Geen overwegend aandeel college in ontstaan van impasse.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-05-2019 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2019/307
Geen uitzicht meer op herstel van een vruchtbare voortzetting van de samenwerking, grondslag voor beŽindiging van de dienstbetrekking
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:137 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC1746 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3685