Centrale Raad van Beroep, 13-06-2019 / 17/3243 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:2148
Datum13-06-2019
InhoudsindicatieZorgplicht. In het bijzonder de verlening van nazorg na de desbetreffende incidenten. De korpschef heeft nader standpunt ingenomen. Periode 1995 tot en met 1998 geen begin van bewijs door korpschef dat hij aan appellante voldoende nazorg heeft verleend. Ook wat betreft de periode 2003 tot en met 2005 niet voldaan aan zijn verplichting om aannemelijk te maken dat de nazorg voldoende is geweest. Enkel overleggen van een ongedateerde werkwijze is onvoldoende. Over de periode 2006 tot en met 2009 zijn diverse stukken uit het personeelsdossier van appellante overgelegd. Vakinhoudelijk, geen blijk van actieve nazorg, geen protocollen. Het hoger beroep slaagt. Tegen het te nemen nieuwe besluit kan slechts bij de Raad beroep worden ingesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:98 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1164 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4336 ★★