Centrale Raad van Beroep, 19-02-2019 / 16/7331 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2019:767
Datum19-02-2019
InhoudsindicatieHerziening, terugvordering en boete. Verzwegen werkzaamheden. Ten aanzien van boete geen cautie gegeven, zodat verklaring niet kan dienen als bewijs voor grove schuld. Uitgegaan moet worden van gewone verwijtbaarheid. Raad stelt boete zelf vast.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1807 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1816 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:2115 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:905 ★★