Gerechtshof Amsterdam, 03-02-2009 / 106.006.817-01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BH2939
Datum03-02-2009
InhoudsindicatieAfwijzing vordering tot betaling royalties. Bij ontbreken van een tussen partijen overeengekomen andersluidend beding als bedoeld in art. 3.29 jo. 3.8 lid 2 BVIE komt, indien aanwezig, het auteursrecht inzake de in opdracht ontworpen kantoormeubelen toe aan de opdrachtgever en niet aan de ontwerper. Een (geldig) modeldepot is hierbij niet vereist.
Recht.nl artikelOpdrachtgeversauteursrecht (25-05-2009)
Het auteursrecht op een in opdracht gemaakt werk komt van rechtswege toe aan de opdrachtgever. Dat is een regel waarvan we dachten dat die niet bestond in het Nederlandse auteursrecht. Sinds kort is echter duidelijk dat die regel in Nederland wél bestaat, en wel ten aanzien van het auteursrecht met betrekking tot 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer […] verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen'.
> Opdrachtgeversauteursrecht: annotatie bij Gerechtshof Amsterdam 03/02/2009 (Boek9.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2009, 106006817/01
AMI 2009/3, p. 99-100
Auteursrechthebbende op in opdracht ontworpen modellen (kantoormeubelen). Bij ontbreken van een tussen partijen overeengekomen andersluidend beding als bedoeld in art. 3.29 jº 3.8 lid 2 BVIE komt, indien aanwezig, het auteursrecht inzake de in opdracht ontworpen kantoormeubelen toe aan de opdrachtgever en niet aan de ontwerper. Een (geldig) modeldepot is hierbij niet vereist.

(Voortman / HS Design).
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:60
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BR0644