Gerechtshof Amsterdam, 09-07-2009 / 07/00458


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BJ2231
Datum09-07-2009
InhoudsindicatieComplex met wooneenheden. Objectafbakening. Waardering schattenderwijs nu heffingsambtenaar noch belanghebbende de door hen bepleite waarden aannemelijk hebben gemaakt.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-07-2009, 07/00458
NTFR 2009/1670
Waarde woningcomplex in goede justitie vastgesteld.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 09-07-2009, 07/00458
Mediaforum 2009-10, p. 369-369
Artt. 266 en 285b Sr. Belaging burgemeester. Belediging.
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5480
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2014:7460
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BV7224