Gerechtshof Amsterdam, 03-11-2009 / 23-005951-07


ECLIECLI:NL:GHAMS:2009:BK3772
Datum03-11-2009
InhoudsindicatieVrijspraak van voorbedachte raad (289 Sr). Doodslag (287 Sr) bewezen. Beroep op noodweer en noodweer-exces verworpen. Ten aanzien van het noodweer-exces overweegt het hof dat de bewezengeachte handeling van de verdachte een zodanig disproportionele reactie is, dat die de verdachte ook niet in het kader van noodweer-exces kan disculperen. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafvermindering. Hoger beroep van LJN BB7977.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2007:BB7977
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2007:BB7977