Gerechtshof Amsterdam, 01-04-2010 / 04/03617


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM1903
Datum01-04-2010
InhoudsindicatieAannemelijk is dat belanghebbende en zijn partner houder zijn van de op de microfiches vermelde KB-Luxrekeningen met dezelfde namen als die van belanghebbende en zijn partner gedurende de door de inspecteur gestelde periode en dat de ter zake daarvan opgelegde navorderingsaanslagen zijn gebaseerd op een redelijke schatting, behoudens de daarin opgenomen factor 1,5. Een boete van 100% is in beginsel passend en geboden. Het Hof verlaagt de boete met 20% omdat de schatting van de verzwegen inkomsten is geschied op basis van gegevens van derden en daarbij een hoge onzekerheidsmarge is aangehouden. Vervolgens wordt de boete nogmaals met 20% verminderd omdat het Hof de redelijke termijn heeft overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0803
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0811
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ0803