Gerechtshof Amsterdam, 04-05-2010 / 23-002940-07


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM3577
Datum04-05-2010
InhoudsindicatieBeleggingsfraude. Veroordeling wegens het verlenen van beleggingsdiensten zonder vergunning. Vrijspraak van fiscale fraude en oplichting en heling. Overwegingen over: (onder meer) verjaring, verandering van wetgeving, medeplegen en opzet van de verdachte, schending redelijke termijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 04-05-2010, 23-002940-07
JOR 2010/163
Beleggingsfraude. Als effectenbemiddelaar, zonder vergunning, aanbieden/verrichten van diensten. Voortdurend delict. Verandering van wetgeving.

(X)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 04-05-2010, 23-002940-07
JRV 2010, 280
Beleggingsfraude. Effectenbemiddeling. Vergunningsplicht. Effectenbemiddeling zonder vergunning is voortdurend delict.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8730 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8730
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8730 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU8730