Gerechtshof Amsterdam, 10-06-2010 / 04/03035


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BM8898
Datum10-06-2010
InhoudsindicatieCorrecties in verband met op naam van echtgenote staande KB-Luxbankrekeningen worden aan belanghebbende toegerekend omdat hij een hoger persoonlijk inkomen heeft. De inspecteur heeft niet gesteld dat het aan belanghebbendes opzet is te wijten dat over deze tegoeden en de daaruit genoten inkomsten aanvankelijk geen vermogens- en inkomstenbelasting is geheven. Boetebeschikkingen vernietigd.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★