Gerechtshof Amsterdam, 23-09-2010 / 04/02820


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN8610
Datum23-09-2010
InhoudsindicatieKB-Luxzaak. Belanghebbende biedt deskundigenbewijs aan teneinde onderzoek te doen naar de statistische berekeningen van de Belastingdienst. De enkele omstandigheid dat gegevens in tabellen zijn gerangschikt is echter onvoldoende om het gebruik van deze gegevens als een berekening aan te merken die statistisch verantwoord dient te zijn. Het Hof wijst het aanbod daarom af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU6499 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1690
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2011:BQ5622