Gerechtshof Amsterdam, 23-09-2010 / 04/02833


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BN8612
Datum23-09-2010
InhoudsindicatieKB-Luxzaak. Belanghebbende heeft een hoger persoonlijk arbeidsinkomen dan zijn echtgenote en daarom worden de tegoeden op de op haar naam staande KB-Luxrekeningen en de inkomsten daaruit aan hem toegerekend. Deze toerekening kan niet worden aanvaard bij het opleggen van een boete. De inspecteur is niet geslaagd in het bewijs van opzet bij belanghebbende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5722
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5722