Gerechtshof Amsterdam, 25-11-2010 / 08/00819


ECLIECLI:NL:GHAMS:2010:BO9619
Datum25-11-2010
InhoudsindicatieHet Hof gaat er vanuit dat voor het doen van aangifte aan belanghebbende uitstel is verleend, zodat de termijn voor het opleggen van de aanslag is verlengd en de aanslag tijdig is opgelegd. De inspecteur heeft vervolgens terecht het valutaresultaat op de lening van belanghebbende aan haar moeder gecorrigeerd. Het Hof komt tot het niet weerlegde bewijsvermoeden dat deze lening niet eerder is omgezet dan op 21 maart 2002 in euro's en niet eerder dan op 1 oktober 2002 weer is omgezet in dollars. Het Hof vermindert de vergrijpboete tot 40%.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 25-11-2010, 08/00819
V-N 2011/4.4
Bewijs van uitstel in kader van Beconregeling.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8185 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8185 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:200
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:199
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:193