Gerechtshof Amsterdam, 20-01-2011 / 04/02818


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP1932
Datum20-01-2011
InhoudsindicatieNavorderingsaanslagen zijn berekend aan de hand van door belanghebbende verstrekte gegevens over zijn KB-Luxrekeningen; boete van 50% alleen verminderd in verband met de overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU7837
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU7837