Gerechtshof Amsterdam, 03-02-2011 / 04/03001


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP4437
Datum03-02-2011
InhoudsindicatieDe duur van het strafrechtelijk onderzoek volgend op de door de FIOD verrichte identificatie kan de inspecteur niet worden tegengeworpen. Voor het daarna aangevangen fiscale onderzoek heeft de inspecteur niet meer tijd gebruikt dan die welke noodzakelijkerwijs was gemoeid met het verkrijgen van de benodigde inlichtingen en het voorbereiden en vaststellen van de navorderingsaanslagen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 04/03001 (met noot)
M.J.A. Castelijn
NTFR 2011/948
Duur strafrechtelijk onderzoek is geoorloofde vertraging bij navordering.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 03-02-2011, 04/03001
V-N 2011/24.5
Duur van strafrechtelijk onderzoek is geoorloofde vertraging bij navordering.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2010:BN2491
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2385