Gerechtshof Amsterdam, 10-03-2011 / 04/02859


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BP7593
Datum10-03-2011
InhoudsindicatieKB-Luxrekening: ongegrond beroep tegen navorderingsaanslagen die zijn berekend aan de hand van door belanghebbende verstrekte gegevens; alleen vermindering boete als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★