Gerechtshof Amsterdam, 15-04-2011 / 23-006582-09


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BQ1660
Datum15-04-2011
InhoudsindicatieMensenhandelzaak "Judo". Mensenhandel en loverboys: algemene en bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs op grond van de specifieke aard van achtereenvolgens de strafbaar gestelde gedragingen en slachtofferschap. Verwerping van op schending gelijkheidsbeginsel en op verzaken strafvorderlijk hoorrecht minderjarig slachtoffer gegrond verweer. Reikwijdte van sanctionering na schending "Salduz"-norm. Seksuele gemeenschap met minderjarige en op misleiding ten aanzien van leeftijd toegespitst verweer.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN9309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AD5235 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3747 ★★★★