Gerechtshof Amsterdam, 30-06-2011 / 08/00317


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR1356
Datum30-06-2011
InhoudsindicatieAansprakelijkstelling gewezen bestuurder ter zake van naheffingsaanslag omzetbelasting, heffingsrente, invorderingsrente en boete. Belanghebbende heeft haar recht tot melding betalingsonmacht in naheffingsfase verspeeld door haar verwijtbare handelwijze in de afdrachtfase. Geen aansprakelijkheid voor de invorderingsrente voor zover deze betrekking heeft op de periode na ontslag van de bestuurder. Vermindering van boete waarvoor belanghebbende aansprakelijk is gesteld wegens overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 30-06-2011, 08/00317 (met noot)
J.D. Schouten
NTFR 2011/1839
Het recht tot melding betalingsonmacht in naheffingsfase is verspeeld door verwijtbare handelwijze in de afdrachtfase.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 30-06-2011, 08/00317
V-N 2011/44.15
Terechte aansprakelijkstelling van bestuurder wegens voorwaardelijke opzet.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD1222
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BD1222