Gerechtshof Amsterdam, 28-07-2011 / 09/00762


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BR5237
Datum28-07-2011
InhoudsindicatieScholingsuitgaven. Schadevergoeding Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij uitgaven gedaan heeft. Een verwijzing naar een adviesboekenlijst is onvoldoende. Belanghebbendes verzoek om schadevergoeding wordt afgewezen nu het beroep ongegrond is en het verzoek tot schadevergoeding niet is gebaseerd op overschrijding van een redelijke termijn voor de behandeling van de zaak.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 28-07-2011, 09/00762
V-N 2011/53.1.2
Scholingsuitgaven geschrapt omdat ze niet aannemelijk zijn gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7907 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT2884 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8230 ★★★