Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2011 / 05/00137


ECLIECLI:NL:GHAMS:2011:BU8793
Datum15-12-2011
InhoudsindicatieKB-Luxrekening wordt ontkend. Saldo op 31 januari 1994 is 70.000. De omvang van het vermogen zoals dat op 31 januari 1994 bekend was, sluit niet uit dat dit vermogen in de jaren voorafgaand aan 1993 en de jaren volgend op 1994 zoveel lager was dat de daaruit genoten rente-inkomsten lager waren dan (het nog niet benutte deel van) deze vrijstelling. Hier doet niet aan af dat het gaat om depositorekeningen, reeds omdat noch de daarop betrekking hebbende termijnen noch de aanvang daarvan bekend zijn. Boeten worden vernietigd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 15-12-2011, 05/00137 (met noot)
de Lange-Snijders
NTFR 2012/428
KB-Lux: belanghebbende ontkent een KB-Luxrekening te hebben gehad.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3490 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3490 ★★★