Gerechtshof Amsterdam, 19-01-2012 / 07/01019


ECLIECLI:NL:GHAMS:2012:BV1608
Datum19-01-2012
InhoudsindicatieRekeningenproject - Verwijzingsprocedure Microfiches zijn geen op de zaak van belanghebbende betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 42 Awb. Dit is slechts anders voor de daarop voorkomende regels waarop de naam is vermeld die overeenkomt met de naam van belanghebbende en waarvan eerst na identificatie met behulp van gegevens die de Belastingdienst overigens ter beschikking staan, kon worden vastgesteld dat belanghebbende de houder is van die rekening.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam, 19-01-2012, 07/01019
V-N 2012/20.2.2
Microfiche geen op de zaak van X betrekking hebbend stuk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU5687 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BN8625 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3851
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:2330