Gerechtshof Amsterdam, 23-04-2013 / 200.110.137/02


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:2784
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieWrakingsverzoek. In beginsel is niet uitgesloten dat een door een rechter in een eerdere zaak tegen een verzoeker gegeven beslissing, een gerechtvaardigde vrees voor vooringenomenheid in een latere zaak kan oproepen. De omstandigheid dat een eerder door een rechter gegeven beslissing later is vernietigd is evenwel geen grond die zondermeer leidt tot het oordeel dat deze vrees gerechtvaardigd is. Dit kan anders zijn indien deze beslissing, gelet op de omstandigheden van het geval, als zozeer onbegrijpelijk moet worden aangemerkt dat de vrees kan bestaan dat de beslissing is ingegeven door partijdigheid van de rechter. In casu afwijzing van het wrakingsverzoek.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AT7225 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3406