Gerechtshof Amsterdam, 26-04-2013 / 23-002662-12


ECLIECLI:NL:GHAMS:2013:BZ8885
Datum26-04-2013
InhoudsindicatieRoberts M. is veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging ter zake van vele gevallen van seksueel misbruik met zeer jonge kinderen en het vervaardigen, verspreiden en bezit van een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal. De dagvaarding is nietig ten aanzien van de afbeeldingen die niet nader feitelijk zijn omschreven. De feiten zijn voor het overige bewezen. Bij de doorzoeking van de woning heeft een vormverzuim plaatsgevonden, maar daaraan worden geen consequenties verbonden. Ook verweren met betrekking tot het vereiste minimumbewijs, de verspreiding van kinderporno en het Salduz-verweer zijn verworpen. De ouders zijn niet erkend als slachtoffer in de zin van art. 51a e.v.; dat is aan de wetgever. Alleen de immateriŽle schade van de kinderen komt (grotendeels) voor vergoeding in aanmerking. Bij de strafoplegging heeft alleen de (enigszins) verminderde toerekenbaarheid een strafverminderend effect gehad. Het hof ziet geen aanleiding te adviseren de TBS eerder te doen aanvangen dan nadat twee-derde van de gevangenisstraf is geŽxecuteerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE2642 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2668 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6148
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2668 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:632 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6148
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:5277
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:7127
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2095
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:5066
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2017:4442
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:1474
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:2248
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:228
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2015:2530
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:5148
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:2882
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:4227