Gerechtshof Amsterdam, 23-01-2014 / 12/00734


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:226
Datum23-01-2014
InhoudsindicatieVerwijzingsprocedure na HR 14 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7189. Het beroep wordt alsnog ontvankelijk verklaard, omdat de inspecteur geen concreet bewijs heeft bijgebracht van de daadwerkelijke verzending van de brief waarin de uitspraken op bezwaar zijn vervat. Belanghebbende maakt het bestaan bij haar van een (voldoende concreet) herinvesteringsvoornemen ultimo 2001 niet aannemelijk, zodat de herinvesteringsreserve in 2001 tot haar belastbare winst moet worden gerekend.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 23-01-2014 (met noot)
M. de Jonge
NTFR 2014/1027
Na verwijzing: vervangingsvoornemen niet aannemelijk gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ4291 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9648 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW0194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX7189 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2879
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2879