Gerechtshof Amsterdam, 25-09-2014 / 12/00509


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:6155
Datum25-09-2014
InhoudsindicatieBPM. Taxivrijstelling. Het Hof volgt de rechtbank dat belanghebbende niet is geslaagd in haar bewijslast heeft voldaan aan de voorwaarden voor de taxivrijstelling. Voor wat betreft de boete heeft belanghebbende haar stelling dat zij er alles aan heeft gedaan om wel een zo juist mogelijke administratie te voeren en te voldoen aan de fiscale verplichtingen niet waargemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV0821 ★★★★★