Gerechtshof Amsterdam, 01-12-2015 / 14/00815


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:5132
Datum01-12-2015
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Het Hof oordeelt dat uit zowel het arrest Solleveld, waarin is overwogen dat de fiscale neutraliteit zich ertegen verzet dat medische diensten, die voor een zorgontvanger een gelijkwaardig kwaliteitsniveau hebben, verschillend worden behandeld, als uit het daarop gebaseerde beleidsbesluit, waarin nadere invulling is gegeven aan wat in Nederland in dit kader dient te worden verstaan onder een gelijkwaardig kwaliteitsniveau, volgt dat de diensten van belanghebbende kunnen delen in de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, onder a, van de Wet OB. Voor de toepassing van de vrijstelling is niet vereist dat belanghebbende beroepskwalificaties heeft die gelijkwaardig zijn aan die van een arts, maar dat hij met betrekking tot het verrichten van medische verzorging een gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft als een arts.
Recht.nl artikelBTW-vrijstelling ook voor niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren (17-12-2015)
Gezondheidskundige verzorging is btw-vrijgesteld als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een beroepsbeoefenaar met een BIG-registratie. Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad mogen niet-BIG-geregistreerden eveneens een beroep doen op btw-vrijstelling, mits zij kwalitatief soortgelijke diensten verrichten.
> Btw-vrijstelling ook voor niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren (Van Doorne)
> Rechters, ga te rade bij een goede dokter (NJB.nl)