Gerechtshof Amsterdam, 11-02-2016 / 14/00257


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:1032
Datum11-02-2016
InhoudsindicatieGeschil na verwijzing. Geen verdere matiging van de verhogingen en boeten in verband met de overschrijding van de redelijke termijn dan de reeds verleende 20%. De Raad voor de Rechtspraak heeft niet bij belanghebbende het in rechte te honoreren vertrouwen gewekt dat de eerder door het gerechtshof te s-Gravenhage toegekende immateriŽle schadevergoeding door de Raad is aanvaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:700 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2262
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2262