Gerechtshof Amsterdam, 05-07-2017 / 16/00496


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2600
Datum05-07-2017
InhoudsindicatieArtikel 66, derde lid, Sw. Het Hof is evenals de rechtbank van oordeel dat deze bepaling niet van toepassing is op gevallen waarin vůůr 1 januari 2012 navordering op basis van artikel 16, vierde lid, AWR niet meer mogelijk was. Voorts verwerpt het Hof, evenals de rechtbank, het standpunt van de inspecteur inhoudende dat de vůůr 1 januari 1985 geldende tekst nog steeds van toepassing is op het onderhavige geval (een belastbaar feit uit 1982). Het incidenteel hoger beroep van belanghebbende is eveneens ongegrond; afwijzing verzoek om schadevergoeding en geen integrale pkv.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:356 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT2884 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1461 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1460 ★★