Gerechtshof Amsterdam, 06-07-2017 / 17/00013 tot en met 17/00016


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:2624
Datum06-07-2017
InhoudsindicatieOB. In geschil is of de door belanghebbende verleende diensten zijn aan te merken als het geven van gelegenheid tot sportbeoefening als bedoeld in artikel 9, tweede lid, aanhef en onder a, juncto tabel I, post b.3 van de Wet OB. Zeilen kan niet onder alle omstandigheden als sportbeoefening worden gekwalificeerd. De zeilboot moet i) op grond van zijn objectieve kenmerken geschikt zijn voor sportbeoefening en ii) daarvoor in hoofdzaak worden gebruikt. Belanghebbende heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die haar stelling dat sprake is van een accommodatie van waaruit sportbeoefening plaatsvindt, onderbouwen. Beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:855 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8938 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0934 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2016:118 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2005:126 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1216
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:923