Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2017 / 200.035.673/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3101
Datum01-08-2017
InhoudsindicatieEffectenlease. Restschuld. Toepassing hofformule. Geen onaanvaardbaar zware financiŽle last. Aansprakelijkheid voor de gedragingen van een cliŽntenremisier. Het hof ziet aanleiding af te wijken van HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012 (Beckers/Dexia) met betrekking tot de gevolgen die moeten worden verbonden aan de omstandigheid dat een cliŽntenremisier vergunningplichtige werkzaamheden heeft verricht bij de totstandkoming van de overeenkomst van effectenlease. Ook als wordt aangenomen dat de cliŽntenremisier de afnemer heeft geadviseerd de overeenkomst met Dexia aan te gaan en dat Dexia dat wist of behoorde te weten, kan de billijkheid in de zin van artikel 6:101 BW geen afwijking rechtvaardigen van de gebruikelijke een derde/twee derde schadeverdeling zoals die volgt uit eerdere rechtspraak.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 01-08-2017 (met noot)
J.W.P.M. van der Velden
JOR 2017/266
Effectenlease Dexia, Massaschadeclaim, Advies cliŽntenremisier (zonder benodigde vergunning) versus eigen verantwoordelijkheid afnemer, Hof wijkt af van HR 2 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2012, 2016/274, m.nt. Lieverse (Beckers/Dexia), Overtreding van art. 41 NR 1999 door Dexia is in beginsel van onvoldoende gewicht om tot andere schadeverdeling te komen dan de gebruikelijke ťťn derde/twee derde-verdeling conform eerder uitspraken van hof.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 01-08-2017
RF 2017/94
Effectenlease. Schadevergoeding. Eigen schuld. Heeft de afnemer van een Dexia certificatenlease recht op 100% schadevergoeding wanneer de tussenpersoon ten onrechte niet over een vergunning als effectenbemiddelaar beschikte?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 01-08-2017
JONDR 2018/1046
Effectenlease
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ7033 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4978 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4981 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4983 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4003 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4012 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2822 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1198 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1135 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2015 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1736 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:2830 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2749 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1935 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:1429 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1921
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1697
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:916
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5342
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2019:5266
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2018:3892