Gerechtshof Amsterdam, 07-09-2017 / 16/00501


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:3643
Meer over deze zaak:
Datum07-09-2017
InhoudsindicatieWOZ. De toetssteen blijft de waarde zoals omschreven in artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ, en die waarde kan ook op andere manieren aannemelijk worden gemaakt. De verwijzingen door belanghebbende naar de Waarderingsinstructie 2011, zoals vermeld in zijn grieven, doen hieraan niet af. Consistent toegepaste meetmethode van de heffingsambtenaar, transactie vergelijkingsobject vindt plaats binnen 1 jaar na waardepeildatum en afronden naar beneden van WOZ-waarden woning en vergelijkingsobjecten.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:9320
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:304
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:6940