Gerechtshof Amsterdam, 09-02-2017 / 15/00843


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:426
Datum09-02-2017
InhoudsindicatieWOZ. Belanghebbende maakt de door hem voorgestane waarde van de woning niet aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AO0656 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1187