Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2017 / 16/00249


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4263
Datum01-08-2017
InhoudsindicatieWOZ. Belanghebbende maakt de door hem bepleite waarde niet aannemelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★