Gerechtshof Amsterdam, 01-08-2017 / 16/00250


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:4264
Datum01-08-2017
InhoudsindicatieWOZ. Belanghebbende maakt de bepleite waarde van de woning niet aannemelijk. De heffingsambtenaar heeft de waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★