Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017 / 17/00027


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:5395
Meer over deze zaak:
Datum21-12-2017
InhoudsindicatieWet waardering onroerende zaken; waardering winkelruimte op basis van de huurwaardekapitalisatiemethode; de heffingsambtenaar heeft voldoende rekening gehouden met de voorgeschreven (zie BNB 2014/169 en BNB 2015/20) correctie ter zake van de zogenoemde overdrachts- en verkrijgingsfictie
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:982 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3514 ★★★