Gerechtshof Amsterdam, 07-03-2017 / 16/00119


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:768
Datum07-03-2017
InhoudsindicatieBelanghebbende is als (middelijk) bestuurder terecht aansprakelijk gesteld voor naheffingsaanslagen loonheffingen; de naheffingsaanslagen zijn terecht aan de BV opgelegd en belanghebbende maakt niet aannemelijk dat hij reeds was gedefungeerd ten tijde van het ontstaan van de belastingschulden, in welke periode betalingsonmacht aanwezig was.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 07-03-2017 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2017/34.26
Bestuurder maakt overdracht onderneming en defungeren niet aannemelijk: aansprakelijkheid terecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2998 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:7326