Gerechtshof Amsterdam, 14-06-2018 / 17/00390


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:2441
Datum14-06-2018
InhoudsindicatiePseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding niet in strijd met doel en strekking van artikel 32bb van de Wet LB 1964 noch met artikel 6 EVRM of artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM; evenmin staat het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel (artikelen 14 EVRM en 26 IVBPR) aan heffing in de weg.
Recht.nl artikelEindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd met wet (28-05-2019)
Gerechtshof Amsterdam bevestigt dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd is met doel en strekking van artikel 32bb Wet LB 1964. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (artikel 81 Wet RO).
> Eindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd met wet (Taxlive.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1463 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR4868 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:441 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1211 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2897 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9146 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:5606
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:794